top of page
Search

[review] คุณโจ้ Rainforest มาบอกเล่าประสบการณ์ การหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิก


เมื่อต้องดูแลสุขภาพ นอกจากอาหารแล้ว ผลิตภัณฑ์ที่เน้นสารสกัดจากธรรมชาติก็สำคัญ

คุณโจ้มีอาการป่วยจนทำให้ต้องหันมาดูแลสุขภาพแบบจริงจัง เริ่มตั้งแต่การทานอาหาร ต้องเลือกอาหารที่สด และสะอาด ผักผลไม้ออแกนิกเท่านั้น รวมไปจนถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากธรรมชาติ เพื่อลดความเสี่ยงต่อสารเคมีที่อาจจะสะสมที่ผิวหนังได้


ขอบคุณคุณโจ้ ลูกค้าของเราตั้งแต่เริ่มต้นแบรนด์ช่วงแรกๆ ที่มาแชร์ประสบการ์ณกับเราค่ะ
13 views0 comments

Comments


bottom of page